Perkame miško kirtimo atliekas, malkinę medieną, medžio skiedras, pjuvenas +370 626 72 800

girmantas@dzukumiskas.lt

Tvirtai nusprendus išsikirsti savo mišką, reikia išsiaiškinti kokius kirtimus Jūsų valdoje galima vykdyti. Lietuvoje yra keturios miško kirtimo grupės:

  1. Pagrindiniai miško kirtimai. (Dažniausiai kertami brandūs ir bręstantys medynai. Pagrindinis tikslas yra panaudoti nukirstą medieną.)
  2. Ugdomieji miško kirtimai. (Tokie kirtimai pradedami vykdyti dar jaunuose medynuose ir periodais tęsiasi iki pat brandos amžiaus. Kertami nepageidaujamų rūšių medžiai, kreivi ir šakoti, kurie trukdo augti kitiems geros kokybės medžiams. Po šių kirtimų likusieji medžiai gauna daugiau erdvės ir šviesos, todėl vystosi greičiau ir geriau.)
  3. Sanitariniai miško kirtimai. (Kertami ligoti, kenkėjų pažeisti, džiūstantys  ir sudžiuvę medžiai.)
  4. Specialieji miško kirtimai. (Šie kirtimai apima visus kitus kirtimus, kurie nepriskiriami pagrindiniams, ugdomiesiems ir sanitariniams.)

 

Visi šie kirtimai taip pat skirstomi į grupes. Pagrindinius miško kirtimus sudaro trys grupės. Tai atrankiniai, atvejiniai ir plynieji kirtimai.

Atrankiniai kirtimai vykdomi visame sklype, kertami skirtingų dydžių medžiai siekiant sukurti įvairaus amžiaus medyną.

Atvejinis kirtimas laikomas tada, kai brandus miškas iškertamas per du ar tris kartus kas 5-10 metų neviršijant 20 metų laikotarpio.

Plynasis kirtimas laikomas daugiausiai naudos duodančiu, kadangi iškertamas visas medynas. Sklype paliekami tik sėkliniai medžiai ir pomiškis.

 

Ugdomieji kirtimai skirstomi į jaunuolyno ugdymo, retinimo ir einamuosius kirtimus.

Jaunuolyno ugdymo kitimai atliekami tol, kol medynas pasieka 20 metų ribą. Šie kirtimai vykdomi tam, kad miške užaugtų kokybiški ir reikiamos rūšies medžiai.

Retinimas. Pašalinami nepageidaujamų rūšių medžiai, kurie užsiliko po jaunuolyno ugdymo kirtimų. Taip pat iškertami kreivi, ligoti ir nekokybiški medžiai.

Einamieji kirtimai – tai paskutinioji ugdomų miško kirtimų pakopa. Pagrindinis tikslas yra užauginti kuo daugiau ir kuo geresnes medienos.

 

Sanitariniai miško kirtimai skirstomi į atrankinius, kai nukertami pavieniai medžiai ir į plynuosius, kai nukertamas visas medynas.

 

Specialieji miško kirtimai būna:

Kraštovaizdžio formavimo

Rekonstrukciniai

Biologinės įvairovės palaikymo

Miško lydimo ir kiti.

Comments are closed.